Enquiry Form

Phòng khám tĩnh mạch tọa lạc tại số 290 Orchard Road, #12-01 Paragon, Singapore 238859. Cần hướng dẫn chỉ đường?

Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi?
vâng Không
Reload Image

Dr. Tan perform EVLT procedure Channel Newsasia 2009
Dr. Tan perform EVLT procedure Channel Newsasia 2009
Dr. John Tan featured in MediaCorp Channel 8 (早安您好)
Dr. John Tan featured in MediaCorp Channel 8 (早安您好)
Dr. John Tan featured in Channel NewsAsia Primetime Morning
Dr. John Tan featured in Channel NewsAsia Primetime Morning
Dr. John Tan featured on the Straits Times
Dr. John Tan featured on the Straits Times
Dr. John Tan on 938live radio interview - Deep Vein Throombosis
Dr. John Tan on 938live radio interview - Deep Vein Throombosis
Venaseal Treatment
Venaseal Treatment
Our Location

290 Orchard Road, #11-08 Paragon
Singapore 238859
Email: enquiry@theveinclinic.com.sg

Appointments
(65) 6245 6666
(65) 6100 VEIN

Whatsapp
(65) 9889 0288

Office Hours
Mon-Fri: 9am to 6pm
Sat: 9am to 1pm