Our Location

290 Orchard Road, #11-08 Paragon
Singapore 238859
Email: enquiry@theveinclinic.com.sg

Appointments
(65) 6245 6666
(65) 6100 VEIN

Whatsapp
(65) 9889 0288

24 Hr Hotline
(65) 6535 8833 - Ask for Dr. John Tan

Office Hours
Mon-Fri: 9am to 6pm
Sat: 9am to 1pm
Emergency: 24 hr via hotline.

Chào mừng bạn ghé thăm Phòng Khám Tĩnh Mạch

Phòng khám tĩnh mạch là nơi điều trị tất cả các bệnh liên quan đến rối loạn tĩnh mạch, bao gồm các bệnh phổ biến như sưng tĩnh mạch ở chân, giãn tĩnh mạch mạng nhện, giãn tĩnh mạch ở tay và tĩnh mạch ở mặt

Tìm hiểu thêm >

Bác sĩ John Tan

Bác sĩ Tan nổi tiếng trong khu vực là một chuyên gia trong việc điều trị các chứng bệnh tĩnh mạch giãn. Ông là một trong những bác sĩ tiên phong ứng dụng phương pháp điều trị mới Endovenous Laser ở Đông Nam Á.

Tìm hiểu thêm >

Dịch vụ của chúng tôi
Sưng tĩnh mạch ở chân

Sưng tĩnh mạch ở chân

Tìm hiểu thêm >

Tĩnh mạch mạng nhện

Tĩnh mạch mạng nhện

  • Latest microsclerotherapy technique eliminate > 90% of Spider veins
  • ND Yag Lasers to mopup remaining veins

Tìm hiểu thêm >

DEEP VEIN THROMBOSIS

DEEP VEIN THROMBOSIS

  • Ultrasound assessment and management of deep vein thrombosis

Tìm hiểu thêm >

Những tĩnh mạch ở mặt & nơi khác

Những tĩnh mạch ở mặt & nơi khác

  • Painless removal of hand veins and facial veins using foam sclerotheraphy and ND Yag lasers

Tìm hiểu thêm >

Dr. Tan perform EVLT procedure Channel Newsasia 2009
Dr. Tan perform EVLT procedure Channel Newsasia 2009
Dr. John Tan featured in MediaCorp Channel 8 (早安您好)
Dr. John Tan featured in MediaCorp Channel 8 (早安您好)
Dr. John Tan featured in Channel NewsAsia Primetime Morning
Dr. John Tan featured in Channel NewsAsia Primetime Morning
Dr. John Tan featured on the Straits Times
Dr. John Tan featured on the Straits Times
Dr. John Tan on 938live radio interview - Deep Vein Throombosis
Dr. John Tan on 938live radio interview - Deep Vein Throombosis
Venaseal Treatment
Venaseal Treatment
Our Location

290 Orchard Road, #11-08 Paragon
Singapore 238859
Email: enquiry@theveinclinic.com.sg

Appointments
(65) 6245 6666
(65) 6100 VEIN

Whatsapp
(65) 9889 0288

24 Hr Hotline
(65) 6535 8833 - Ask for Dr. John Tan

Office Hours
Mon-Fri: 9am to 6pm
Sat: 9am to 1pm
Emergency: 24 hr via hotline.